TRANG CHỦ  &gt TÀI LIỆU KỸ THUẬT

TÀI LIỆU KỸ THUẬT

VMC GROUT HS

VỮA RÓT GỐC XI MĂNG, BÙ CO NGÓT, ĐẠT CƯỜNG ĐỘ CAO SỚM

TẢI TÀI LIỆU

VMC GROUT FLOOR

VỮA TỰ SAN PHẲNG GỐC XI MĂNG

 

TẢI TÀI LIỆU

VMC TOP SEAL

VỮA CHỐNG THẤM VÀ BẢO VỆ ĐÀN HỒI

TẢI TÀI LIỆU

VMC FLEX 02

HỢP CHẤT CHỐNG THẤM ĐÀN HỒI GỐC XI MĂNG POLYME

TẢI TÀI LIỆU

VMC HARDEN TOP

LÀ BỘT TĂNG CỨNG BỀ MẶT CHO SÀN BÊ TÔNG

TẢI TÀI LIỆU

VMC GROUT CN

VỮA RÓT CHUYÊN DỤNG CHO CÁC THÁP ĐIỆN GIÓ TRÊN, GẦN BỜ ĐƯỢC CHỨNG NHẬN VỀ KHẢ NĂNG KHÁNG MỎI

TẢI TÀI LIỆU

VMC GROUT

VỮA RÓT GỐC XI MĂNG, BÙ CO NGÓT, CÓ THỂ BƠM ĐƯỢC

TẢI TÀI LIỆU